Razvoj računalništva


 

 1. Računalniki 19. stoletja so bili:
 2. * elektronske naprave

  * mehanske naprave

   

 3. Računalnik so v začetku načrtovali kot napravo za:
 4. * urejanje podatkov

  * meritve

   

 5. Luknjano kartico danes uporabljamo za:
 6. * izpis računalniških podatkov

  * ne uporabljamo je več

   

 7. Bistvo Von Neumannovega računalnika iz leta 1945 je, da je v računalnik pred obdelavo shranil:
 8. * program in podatke

  * podatke, obdelavo pa krmili od zunaj

   

 9. Označi največjo izmed naslednjih naprav:
 10. * tranzistor

  * rele

   

 11. Označi najmanjšo izmed naslednjih naprav:
 12. * tranzistor

  * rele

   

 13. Integrirano vezje je:
 14. * je drugo ime za računalnik

  * imenujemo vezi med deli računalnika

   

 15. Mikroprocesor, namenjen računalniku, je v primerjavi z drugimi mukroprocesorji:
 16. * popolnejši

  * namenjen splošnejšim nalogam

   

Število pravilnih odgovorov:


Okrog leta pred našim štetjem pojavi - pripomoček za računanje.

Osnovni element prvih elektromehanskih računalnikov je bil

Okoli leta je bilo narejeno prvo integrirano vezje. Drugo ime za integrirano vezje je .

 

Število pravilnih odgovorov: