Osnovni pojmi informatike in računalništva


 1. Računalnik se danes uporablja:
 2. * največ za računanje

  * še najmanj za računanje

 3. Računalnik se od računala (kalkulatorja) razlikuje predvsem:
 4. * po hitrosti

  * ker je zmožen izvajati programe

 5. Program je:
 6. * navodilo za uporabo računalnika

  * navodilo za posredovanje podatkov računalniku

 7. Z računalnikom lahko podatke:
 8. * le shranjujemo

  * obdelujemo in shranjujemo

 9. Računalništvo preučuje:
 10. * programiranje računalnika

  * vpliv računalnika na okolje

 11. Računalnik uporabljajo:
 12. * samo ustrezno tehnično podkovani strokovnjaki

  * ljudje vseh poklicev

 13. Informacija nastopa:
 14. * samo v obliki govora

  * v mnogih oblikah

 15. Bistvo informacijskega sistema je v:
 16. * povezovanju informacij

  * prenašanju informacij

Število pravilnih odgovorov:


Opiši pojma informacija in podatek in razliko med njima.

Opiši pojem informacijski sistem; (primeri).