Kodiranje informacije


 1. Kodiranje v informatiki pomeni:
 2. * pretvorbo v zaporedje signalov

  * prenašanje kodnih signalov po zvezah

 3. Enota informacije nastane v poskusu:
 4. * z dvema izidoma

  * s štirimi izidi

 5. Enoto informacije da na primer:
 6. * met igralne kocke

  * izid nogometne tekme

 7. Kodiranje informacije je:
 8. * stvar pošiljatelja informacije

  * stvar prejemnika informacije

 9. Za kodiranje pisnih znakov v računalniku uporabljamo:
 10. * latinico

  * posebno računalniško kodo

 11. Koda ASCII je dogovor o:
 12. * kodiranju števil

  * kodiranju slik

 13. Slabost kode ASCII je:
 14. * da je preobsežna

  * da je ne razumemo, ker je angleška

 15. Kodne tabele so:
 16. * kode znakov določene pisave

  * elektronske kartice s kodami

Število pravilnih odgovorov:


Računalniku lahko neposredno podamo le informacije. Osnovna enota za merjenje količine informacije je . 2 KB je natančno B.

Sliko 24 krat 24 pik v 16 barvah opišemo z B.

Število 314 v dvojiškem zapisu zapišemo kot:

Dvojiško število 1100101001 je v desetiškem zapisu število

 

Število pravilnih odgovorov: