SLIKA
Znak šole

Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica

61295 Ivančna Gorica
Slovenija
Tel.:: +386/(0)61 778-720 ; fax.: +386/(0)61 778-560


D o b r o d o š l i
W e l l c o m e
W i l l k o m m e n


Slovenska domača stran

English homepage

Deutsches Hausblatt


* Izhod - Exit - Ausgang

Avtorji:

* Milena VRENČUR, prof.
* Marjeta GODEC, dipl. psih.
* slavistični krožek - mentorica Marjeta GLAVAN, prof.
* šolsko glasilo - mentorica Majda SIMONIČ, prof.
* geografski krožek - mentorica Franci GRLICA, prof.
* prevajalni krožek - mentorica Maja ZAJC - KALAR, prof.
* računalniški krožek - mentor Darko PANDUR, dipl.inž.

Izdelava in oblikovanje HTML dokumentov Darko.Pandur dipl. inž.

Zadnja sprememba 28. februarja 1996.