1S  SEMINARSKA NALOGA

SREDNJA OLA DOMALE

ola je vpisana v razvid srednjih ol z odlokom vlade t. 022 - 1 / 92 z dne 30. 01. 92.

Izobraevanje na oli je namenjeno za poklice IV. in V. stopnje izobrazbe, zaposljive v drobnem gospodarstvu in obrti, ter nadaljevanju olanja na podroju strojnitva in usnjarstva.

Srednja ola v Domalah ima ve unih programov:

  1. STROJNITVO

  2. USNJARSTVO

  3. TRGOVINSKA DEJAVNOST


  4. DEJAVNOST OLE

+E KLIKNE
NA OBLA+EK
DOBI E
DODATNE INFORMACIJE


  1. STROJNISwSB+9yNUR]p,<JSUNU  Arial CEr> DODATNE INFORMACIJE