Univerza v Ljubljani, FMF
Oddelek za matematiko in mehaniko
Izobraževalna delavnica

Študentski izdelki

Izbrani izdelki

Letniki

Učenje z
računalnikom
Podiplomski
seminar
Didaktika
računalništva
Dopolnilno
izobraževanje
1995 ████ ████
1996 ████ ████ ████
1997 ████
1998 ████ ████ ████
1999 ████ ████ ████
2000 ████ ████ ████
2001 ████ ████


Vhodna stran
21. sep 1998 / 27. okt 1995     V.B.         e-mail: educa@fmf.uni-lj.si