Univerza v Ljubljani
  FMF - oddelek za matematiko in mehaniko
  Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Izobraževalna delavnica


Kotiček za učitelje informatike in računalništva


Vhodna stran
30. sep 1998 / 12. jun 1996     V.B.