Izobra`evalna delavnica

Predstavitvena opremaNa{ega dela si prakti~no ne moremo ve~ predstavljati brez ustrezne predstavitvene opreme. To sestavlja projekcijski sistem: