Kalkulator

Izraz:
Rezultat:

Poleg konstant PI in E ter operatorjev +, -, *, / in % lahko v izrazu uporabljamo naslednje funkcije: abs, acos, asin, atan, ceil, cos, exp, floor, log, max, min, pow, random, round, sin, sqrt, tan Poleg tega pa lahko v izrazu uporabimo tudi naslednje grafovske invariante:

N = število točk
M = število povezav

Kazalo, Nazaj, Naprej